Konfirmander

Välkommen till konfirmandförberedelse!
Konfirmationens sakrament bildar tillsammans med dopet och eukaristin helheten av den kristna initiationens sakrament. Dess enhet måste upprätthållas. Det är nödvändigt att ta emot detta sakrament för att fullborda dopets nåd. Konfirmationen inlemmar oss i Kyrkan som är Kristi kropp och förenar oss på ett djupare vis med Kyrkans huvud Kristus själv. I konfirmationens sakrament får man som gåva en särskild kraft av den helige Ande för att som Kristi sanna vittnen göra tron känd och försvara den både i ord och i handling. Varje döpt människa som ännu inte har blivit konfirmerad kan och bör ta emot konfirmationens sakrament (Katolska Kyrkans Katekes).

Trosundervisningen sker på söndagar kl.10.00-12.30
och börjar med den heliga mässan kl.10.00.

Boka följande söndagar:

3, 17 september, 1, 15, 29 oktober, 12, 26 november, 10 december 2023

Konfirmandläger:
17-19 november 2023, Marielunds stiftsgård, Ekerö

Mer info se: www.suk.se


KYRKKAFFET

Föräldrarna från varje grupp tar ansvar och förbereder fika.
Grupp VI -  29 okt
 

Konfirmation: lördagen, den 4 maj 2024 kl.15.00, Vårfrukyrkan.
konfirmator: generalvikarie p. Pascal Rene Lung OP.

Dagens helgon


Dagens helgon:
Leocadia, jungfru och martyr. Syrus, biskop.