• 08 - 768 69 19
 • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 • Expeditionstider: tisdag och torsdag 09.30 - 12.00

Pastoralrådet

Församlingens Pastoralråd

Under ledning av församlingens kyrkoherde och tillsammans med andra medarbetare ska församlingens pastoralråd främja och utveckla församlingslivet. Pastoralrådet ska stödja kyrkoherden och dem som av Stiftets biskop har fått själavärdande uppdrag i församlingen.

Pastoralrådet ska bestå av församlingens kyrkoherde och det antal ledamöter som beslutas av ordinarie församlingsmöte. Antalet ersättare beslutas också av ordinarie församlingsmöte. Missionerna får, med tlllstånd av Stiftets biskop, utse en adjungerad ledamot.

Pastoralrådet ska under ledning av församlingens kyrkoherde främja församlingslivet genom att arbeta med bland annat följande frågor:

 1. gestaltning av liturgin och särskilda högtider,
 2. trosundervisning för alla åldrar och i livets alla skeden samt annan studieverksamhet,
 3. vuxenkatekumenat och konvertitundervisning,
 4. familje- och ungdomsarbete,
 5. social och karitativ verksamhet i enlighet med Stiftets socialpastorala plan,
 6. integration i församlingslivet av alla katoliker oavsett etnisk bakgrund, enligt stiftsordningen,
 7. kontakt med katoliker som av olika anledningar har glidit bort från församlingslivet,
 8. volontärverksamhet, katolska föreningar, sammanslutningar och institutioner,
 9. pastorala rekommendationer till församlingens ekonomiråd vid upprättande av budget,
 10. strategi för information och kommunikation inom och utom församlingen,
 11. organisation av sociala aktiviteter (t.ex. basar, kyrkkaffe och fester),
 12. samarbete med andra katolska församlingar och medverkan i Stiftets pastoralråd,
 13. ekumeniskt samarbete,
 14. interreligiös dialog,
 15. projekt rörande mission,
 16. miljöarbete, samt
 17. behov, rekrytering och utbildning av frivilliga medarbetare.

Pastoralrådet ska under ledning av församlingens kyrkoherde fastställa mål och uppgifter samt göra erforderliga prioriteringar.


Vår Frus Katolska Församling i Täby

Konvaljvägen 4 B

183 30 Täby

Telefon: 08 - 768 69 19
E-post: kyrkoherde@varfrukyrkan.se
Bankgiro: 5561-1271
Swish-nummer: 123 000 92 17

Vår Frus Katolska Församling i Täby

Konvaljvägen 4 B
183 30 Täby