Birgittasystrarna i Djursholm

Birgittasystrarnas kloster i Djursholm tillhör Vår Frälsares Orden, instiftad på 1300-talet av den
heliga Birgitta och av den Saliga Moder Elisabeth Hesselblad 1911. Birgittasystrarnas kloster i Djursholm grundades 1923. Dess nuvarande byggnader uppfördes 1973. 
 
I en anda av öppenhet och respekt välkomnar systrarna enskilda gäster eller grupper i behov av andlig vila och återhämtning oavsett tro eller livsåskådning. Systrarnas första uppgift är i enlighet med den monastiska traditionen den liturgiska bönen, tidebönen. Husets kapell finns tillgängligt för enskild bön och till systrarnas gemensamma bön är alla som önskar välkomna.

Mer information finns på http://birgittasystrarna.se/

 

Dagens helgon


Dagens helgon:
Leocadia, jungfru och martyr. Syrus, biskop.