Maria Havets Stjärna i Åkersberga

Hur det började

1963   Vår Frus Katolska församling grundades med verksamhet först i Täby.
1973 I Åkersberga började man fira mässa hos familjen Hedberg en söndag i månaden.
1975 mässa firas varje söndag i det lilla scoutkapellet i Åkersberga Kyrkliga Centrum.
1980 Mariagården köptes och Maria Reparatrix systrar flyttade in. Mässa började firas i kyrkan i Åkersberga Kyrkliga Centrum.
1991 Systrarna flyttade till Umeå och fader Vladimir med hustru Tamara flyttade in i Mariagården.
1995 Tomten på Luffarbacken köptes.
1997 Mariagården såldes.
1998 En byggkommitté med f. Roman som ordförande bildades. Ett förslag till en kyrka utarbetades. Ansökan om bygglov lämnades in i mitten av december.
2011 Ett nytt bygglov beviljades. Kyrkbygget startade i november.
2012 6 mars taklagsfest firades.
2012 Inflyttning lördag 1 december.
2012 Högtidligt öppnande av Maria Havets Stjärnas Kyrka i Åkersberga, 2 december kl. 11.30.
2013 Konsekration 2 februari kl. 13.00.
 
Varför en katolsk kyrka i Åkersberga?

Det har länge funnits behov för de katoliker som bor i Åkersberga att fira mässa och att träffas för olika aktiviteter i egna lokaler. Den nya kyrkan med 84 sittplatser, flera lokaler, en expedition och ett övernattningsrum kommer att uppfylla dessa behov. Det blir en helt annan situation.

Att få fira våra katolska trosmysterier i en egen kyrka innebär väldigt mycket för den katolska identiteten, känslan för det heliga rummet, kärleken till kyrkan. Kyrkan är framför allt platsen för bön och Guds tillbedjan. Men den är också ett tecken på Gud. För omgivningen blir denna nya kyrka säkert en tankeställare.

En kyrka för med sig ett ansvar vilket också många i Åkersberga har visat. Många praktiska saker kommer kapellrådet att stå för.

 

Dagens helgon


Dagens helgon:
Leocadia, jungfru och martyr. Syrus, biskop.