Second Hand

Föreningen Kyrkornas Second Hand

I över 14 år driver Föreningen en butik i Täby. Bakom den står, i riktigt ekumeniskt anda, fem kristna församlingar i Täby: Enebykyrkan, Grindtorpskyrkan, Täby Baptistförsamling, Täby Församling samt Vår Frus Katolska församling i Täby.
Idén är att ekonomisk stödja olika humanitäta projekt med hjälp av avkastningen från försäljningen av skänkta varor. Målet är att hålla kostnader nere med hjälp av frivilliga, oavlönade insatser och att överskottet (intäkter – kostnader) skall utbetalas till olika projekt.

En del av överskottet går till föreningens gemensamma projekt och resten fördelas mellan församlingarna till deras, i förväg godkända, hjälpprojekt. Detta görs proportionellt till antalet av frivilliga inarbetade timmar.

Hjälp andra och gör fynd genom att handla på Kyrkornas Second Hand.

Fakta
Kyrkornas Second Hand finns vid Grindtorpsvägen 1 i Grindtorp.
Öppettider: onsdagar 17.00 – 19.00 och lördagar 10.00 – 14.00.
Inlämning: vardagar 8.00 – 16.30.
Varor kan hämtas kostnadsfritt.
I Cafeterian finns kaffe och hembakat bröd.
Hemsida: http://www.kyrkornas2hand.se/

Vill du veta mer om Föreningen Kyrkornas Second Hand, kontakta gärna våra representanter i styrelsen: Maries Artamend Probell, Bernard Appel eller Lucyna Lasson, eller butiksföreståndaren Pär Hugesson på telefon 08 – 473 05 50.


KARITATIVA PROJEKT FÖR 2015

- 30 000 kr till hjälparbete för skolbarn i Uganda. Medel kommer att användas bl.a. för böcker, skoluniform och övriga skolmaterial till många föräldralösa barn.
- 30 000 kr för att bygga en lekplats till en förskola, Rainbow Nursery School – Juja (Nairobi), Kenya.
- 10 000 kr för att anskaffa skolbänkar till Ansaldo High School, Thazambur (Chennai), Indien.

KARITATIVA PROJEKT FÖR 2014.

Redogörelse från projekt (PDF)

Projekt 1
Att bygga upp ett växthus i Juba, huvudstaden i Sydsudan, som skulle ge mat till många familjer. Ekonomi/Pastoralrådet  beviljade 40 000 kronor för finansieringen av detta projekt.

Sydsudan är ett av världens nyaste men fattigaste länder. Sydsudan blev ett eget land 9 juli 2011. Det bor omkring 8 miljoner människor i Sydsudan.  Människorna i Sudan har levt under fattigdom och krig i över 50 år på grund av strider mellan norra och södra delen av landet. De försöker nu bygga upp sitt eget land.Youth Kids International (YKI)  har en unik möjlighet att påverka situation för barn och familjer i Sydsudan.  YKI har ett samarbetsavtal med utbildningsministeriet i Sydsudan att bygga upp förskole- och familjecenter och utbilda förskollärare.
YKI samarbetspartner i Sydsudan Peace & Love (P & L) håller på att bygga upp ett Familjecenter i Juba, huvudstaden i Sydsudan. Detta center är del av YKI avtal med regeringen och kommer att bli en modell för de center som planeras att byggas i Sydsudan. Det kommer att hjälpa många barn och familjer och ge dem en framtid.

Projekt 2
Att bygga upp ordentliga toaletter och dusch i ett ålderdomshem i Indien som inhyser 110 personer. Rådet beslutade att stödja projektet med 40 000 kronor.

We are society of sisters of charity having a home for the aged for men and women irrespective of cast and creed. At present we have 110 elderly people deserted by their won kith and kin. We take care of them till the end of their life. We don’t receive any financial aid from the government except the ration rice. For their maintenance we depend upon God and the generosity and good will of the people of the locality for food, medicine and other expenses
This home which was started in the year 1964 is heading towards its Golden Jubilee year. So we bring to your kind considerate, the need for the building a toilet block for our old people who are living with us in this institution. They are almost 110 people both male and female most of them destitute their day today maintenance itself is supported by many good hearted persons like you. We are very grateful to all.  This is a great necessity because the way now their sanitation facility is maintained in a very pathetic condition since so many years past.  Mr.Lourdudass has personally visited and witnessed the situation of our old age home so we come to you through the kind favors of Mr.lourdudas to seek your generous contribution.

VÅRA PROJEKT FÖR 2013


Med medel från Secondhand-verksamheten beslutade Ekonomi- och Pastoralrådet på sitt sammanträde i september om att stödja dessa projekt:

1.    Skolprojektet på Haiti med 20 tusen skr.
2.    Madagaskarprojektet med 20 tusen skr.
3.    Barnhem i Nairobi med 30 tusen skr.
4.    Tillverkning av ryggsäckar och svampodling i Vadagari, Indien med 30 tusen skr.

1.    « Filles de la Sagesse », är en systrakongregation grundad av den helige Louis-Marie de Montfort. De har skolor i många länder. I Haiti drabbades de mycket svårt av jordbävningen den 12 januari 2010 och behöver nu hjälp för att kunna fortsätta att bygga upp en av sina skolor i Port-au-Prince. Skolan, som ligger i ett kvarter där fattiga familjer bor och som riktar sig till deras barn, totalförstördes under jordbävningen.
               
2.    Madagaskar är ett av världens fattigaste länder, och församlingen har redan några gånger hjälpt barnen i en liten skola i Analakininina/Toamasina. Skolan tillhör församlingen Saint Jean Baptiste, OMI-fäder från Polen och Madagaskar är verksamma där, men Maria Reparatrixsystrarna undervisar och har ansvar för driften av skolan. Familjerna som bor i området är mycket fattiga, och de barn som går i den här skolan kommer från familjer som inte har råd att betala skolavgiften i en statlig skola. På grund av den rådande krisen ökar antalet elever ständigt. När vi sist skickade pengar från Second Hand-affären uppgick deras antal till 200; nu är de uppe i 540.
Tack vare olika bidrag kan Systrarna något lite hjälpa de 80 till 100 mest utsatta barnen med skolmaterial, kläder, mat, pengar till sjuk-och tandvård, medicin eller ibland sjukhusvård. Dessa barn är undernärda, flera av dem i så hög grad att de har svårt att orka med skolundervisningen. Föräldrarna har inte alltid pengar till att köpa mat för dagen. Två gånger i veckan får de barnen ett mellanmål i skolan, men det räcker inte. Därför ber Systrarna om bidrag för att kunna ge dem en riktig måltid åtminstone några gånger i veckan. De räknar med att denna måltid skulle kosta 0,4 €/dag och barn. Det skulle också behövas mer pengar för att betala nödvändig medicin.

3.    I Mlolongo, söder om Nairobi, Kenya är många kvinnor och barn drabbade av HIV/AIDS. Behovet av en trygg plats för barnen är enormt stort då antalet föräldralösa barn kraftigt ökar. De riskerar att bli utnyttjade och skadade i den miljö de lever i.
Living Positive Mlolongo, en icke vinstdrivande organisation med ett center för utsatta kvinnor och barn, drabbade av HIV/AIDS som Sponsors For Kenya samarbetar med.
Sponsors For Kenya består idag av My Boman, Leg. Sjuksköterska, Ulrika Nyberg, Leg. Sjukgymnast samt Elisabeth Gunnars, Socionom. 
Barnhemmet i Lukenya Hills ska kunna vara självförsörjande, genom tillgång till växthus, trädgårdsland samt höns och kor för ägg och mjölk. Detta för att kunna ge barnen hälsosam mat men också för att generera inkomst att använda för övriga utgifter.

4.    Vår Frus katolska församling i Vadagari, Indien grundades 1932. Av fyra tusen medlemmar, daliterna utgör majoriteten. De kallas också kastlösa. Det är människor som allra värst har drabbats av kastsystemet, både socialt, politiskt och ekonomiskt.  Som församlingspräst skulle jag vilja med dessa två projekt - tillverkning av ryggsäckar och svampodling - göra något för att förbättra deras livssituation.

Dagens helgon

Söndag 28 maj 2017
Dagens helgon:
Bernard av Menthon, präst.

Copyright © 2012. All Rights Reserved.