Second Hand

Föreningen Kyrkornas Second Hand

I över 14 år driver Föreningen en butik i Täby. Bakom den står, i riktigt ekumeniskt anda, fem kristna församlingar i Täby: Enebykyrkan, Grindtorpskyrkan, Täby Baptistförsamling, Täby Församling samt Vår Frus Katolska församling i Täby.
Idén är att ekonomisk stödja olika humanitäta projekt med hjälp av avkastningen från försäljningen av skänkta varor. Målet är att hålla kostnader nere med hjälp av frivilliga, oavlönade insatser och att överskottet (intäkter – kostnader) skall utbetalas till olika projekt.

En del av överskottet går till föreningens gemensamma projekt och resten fördelas mellan församlingarna till deras, i förväg godkända, hjälpprojekt. Detta görs proportionellt till antalet av frivilliga inarbetade timmar.

Hjälp andra och gör fynd genom att handla på Kyrkornas Second Hand.

Fakta
Kyrkornas Second Hand finns vid Grindtorpsvägen 1 i Grindtorp.
Öppettider: onsdagar 17.00 – 19.00 och lördagar 10.00 – 14.00.
Inlämning: vardagar 8.00 – 16.30.
Varor kan hämtas kostnadsfritt.
I Cafeterian finns kaffe och hembakat bröd.
Hemsida: http://www.kyrkornas2hand.se/

Vill du veta mer om Föreningen Kyrkornas Second Hand, kontakta gärna våra representanter i styrelsen: Maries Artamend Probell, Bernard Appel eller Lucyna Lasson, eller butiksföreståndaren Pär Hugesson på telefon 08 – 473 05 50.

 

VÅRA PROJEKT FÖR 2013


Med medel från Secondhand-verksamheten beslutade Ekonomi- och Pastoralrådet på sitt sammanträde i september om att stödja dessa projekt:

1.    Skolprojektet på Haiti med 20 tusen skr.
2.    Madagaskarprojektet med 20 tusen skr.
3.    Barnhem i Nairobi med 30 tusen skr.
4.    Tillverkning av ryggsäckar och svampodling i Vadagari, Indien med 30 tusen skr.

1.    « Filles de la Sagesse », är en systrakongregation grundad av den helige Louis-Marie de Montfort. De har skolor i många länder. I Haiti drabbades de mycket svårt av jordbävningen den 12 januari 2010 och behöver nu hjälp för att kunna fortsätta att bygga upp en av sina skolor i Port-au-Prince. Skolan, som ligger i ett kvarter där fattiga familjer bor och som riktar sig till deras barn, totalförstördes under jordbävningen.
               
2.    Madagaskar är ett av världens fattigaste länder, och församlingen har redan några gånger hjälpt barnen i en liten skola i Analakininina/Toamasina. Skolan tillhör församlingen Saint Jean Baptiste, OMI-fäder från Polen och Madagaskar är verksamma där, men Maria Reparatrixsystrarna undervisar och har ansvar för driften av skolan. Familjerna som bor i området är mycket fattiga, och de barn som går i den här skolan kommer från familjer som inte har råd att betala skolavgiften i en statlig skola. På grund av den rådande krisen ökar antalet elever ständigt. När vi sist skickade pengar från Second Hand-affären uppgick deras antal till 200; nu är de uppe i 540.
Tack vare olika bidrag kan Systrarna något lite hjälpa de 80 till 100 mest utsatta barnen med skolmaterial, kläder, mat, pengar till sjuk-och tandvård, medicin eller ibland sjukhusvård. Dessa barn är undernärda, flera av dem i så hög grad att de har svårt att orka med skolundervisningen. Föräldrarna har inte alltid pengar till att köpa mat för dagen. Två gånger i veckan får de barnen ett mellanmål i skolan, men det räcker inte. Därför ber Systrarna om bidrag för att kunna ge dem en riktig måltid åtminstone några gånger i veckan. De räknar med att denna måltid skulle kosta 0,4 €/dag och barn. Det skulle också behövas mer pengar för att betala nödvändig medicin.

3.    I Mlolongo, söder om Nairobi, Kenya är många kvinnor och barn drabbade av HIV/AIDS. Behovet av en trygg plats för barnen är enormt stort då antalet föräldralösa barn kraftigt ökar. De riskerar att bli utnyttjade och skadade i den miljö de lever i.
Living Positive Mlolongo, en icke vinstdrivande organisation med ett center för utsatta kvinnor och barn, drabbade av HIV/AIDS som Sponsors For Kenya samarbetar med.
Sponsors For Kenya består idag av My Boman, Leg. Sjuksköterska, Ulrika Nyberg, Leg. Sjukgymnast samt Elisabeth Gunnars, Socionom. 
Barnhemmet i Lukenya Hills ska kunna vara självförsörjande, genom tillgång till växthus, trädgårdsland samt höns och kor för ägg och mjölk. Detta för att kunna ge barnen hälsosam mat men också för att generera inkomst att använda för övriga utgifter.

4.    Vår Frus katolska församling i Vadagari, Indien grundades 1932. Av fyra tusen medlemmar, daliterna utgör majoriteten. De kallas också kastlösa. Det är människor som allra värst har drabbats av kastsystemet, både socialt, politiskt och ekonomiskt.  Som församlingspräst skulle jag vilja med dessa två projekt - tillverkning av ryggsäckar och svampodling - göra något för att förbättra deras livssituation.

Dagens helgon

Torsdag 18 september 2014
Dagens helgon:
Josef av Copertino, präst och mystiker.

Copyright © 2012. All Rights Reserved.