Ekonomi- och Pastoralrådet

Ekonomirådet har hand om församlingens ekonomi, byggnader och är även arbetsgivare för församlingens anställda lekmän. Ekonomirådet ska göra upp en årsbudget som ska lämnas till biskopsämbetet. Ekonomirådet ansvarar för förvaltningen av församlingens fastigheter. Det beslutar om reparationer och investeringar i fastigheten.

Församlingens pastoralråd har hand om församlingens verksamhet som gudstjänster, undervisning, församlingsaftnar, kursverksamhet, utflykter, kyrkkaffe m.m. Församlingens pastoralråd utser representanter i det lokala ekumeniska arbetet i Täby och Åkersberga samt en representant för församlingen i stiftets pastoralråd.

Om du har synpunkter på församlingens verksamhet är du välkommen att kontakta medlemmarna i Församlingens pastoralråd. Vi ser fram emot att höra dina åsikter! Församlingens pastoralråd sammanträder cirka en gång i månaden. Vill du att vi ska ta upp en särskild fråga, kontakta kyrkoherden.

Medlemmar i Ekonomi- och Pastoralrådet

 • kh. Kristoffer Wrona - ordförande
 • Katarina Banda
 • Harry Kas
 • Bernard Appel
 • Inger Dorrian
 • Fred Ståhlgren
 • Jerry Pijak
 • Jolanta Strzelczak
 • Gerhard Zimmermann
 • Elisabet Tittenberger
 • Sandor Tagai

 

Dagens helgon

Söndag 26 april 2015
Dagens helgon:
Marcellinus, påve. Cletus, påve och martyr.

Copyright © 2012. All Rights Reserved.