Ekonomi- och Pastoralrådet

Ekonomirådet har hand om församlingens ekonomi, byggnader och är även arbetsgivare för församlingens anställda lekmän. Ekonomirådet ska göra upp en årsbudget som ska lämnas till biskopsämbetet. Ekonomirådet ansvarar för förvaltningen av församlingens fastigheter. Det beslutar om reparationer och investeringar i fastigheten.

Församlingens pastoralråd har hand om församlingens verksamhet som gudstjänster, undervisning, församlingsaftnar, kursverksamhet, utflykter, kyrkkaffe m.m. Församlingens pastoralråd utser representanter i det lokala ekumeniska arbetet i Täby och Åkersberga samt en representant för församlingen i stiftets pastoralråd.

Om du har synpunkter på församlingens verksamhet är du välkommen att kontakta medlemmarna i Församlingens pastoralråd. Vi ser fram emot att höra dina åsikter! Församlingens pastoralråd sammanträder cirka en gång i månaden. Vill du att vi ska ta upp en särskild fråga, kontakta kyrkoherden.

 

Dagens helgon

Måndag 25 juli 2016
Dagens helgon:
Jakob, apostel. Christopher, martyr. Jakob, apostel. Jakob var den förste av de tolv som led martyrdöden, halshuggen på order av Herodes Agrippa vid påsktiden år 43. Sägnen att hans kropp förts till Compostela tycks ha uppstått på 600-talet, och sedan 800-talet har pilgrimsvägar från hela Europa lett ditt.

Copyright © 2012. All Rights Reserved.