Vår Frus Katolska Församling i Täby

Församlingen består idag av över 1900 personer. Gudstjänster firas på flera ställen. Huvudkyrka är Vårfrukyrkan i Roslags Näsby, Täby, dit den största gruppen söker sig.

I Åkersberga finns den näst största gruppen. Ett mindre antal församlingsmedlemmar firar sina gudstjänster i Birgittasystrarnas kapell på Burevägen 12 i Djursholm. Dessa systrar har verkat där sedan tidigt 20-tal.

Mindre grupper finns även i Norrtälje och i Rimbo. Vissa lördagar firas gudstjänster även i Skederids gamla kyrka, den kyrka som den heliga Birgitta en gång tillhörde. Ja, både den heliga Birgitta och Gustav Vasa växte faktiskt upp inom vår församlings område, Gustav Vasa i Vallentuna.

Församlingen omfattar närmare 50 nationaliteter där svenskarna utgör en betydande del. Gemenskapen och sammanhållningen i församlingen är dock mycket god, över alla nationella gränser.

Församlingen har c:a 150 frivilliga som utför en mängd olika uppgifter, från städning, kyrkkaffe och kontorsarbete till att undervisa barn och vuxna, medverka i eller leda gudstjänster och bönekvällar och gå till gamla och sjuka med nattvard.

Dagens helgon

Fredag 25 juli 2014
Dagens helgon:
Jakob, apostel. Christopher, martyr. Jakob, apostel. Jakob var den förste av de tolv som led martyrdöden, halshuggen på order av Herodes Agrippa vid påsktiden år 43. Sägnen att hans kropp förts till Compostela tycks ha uppstått på 600-talet, och sedan 800-talet har pilgrimsvägar från hela Europa lett ditt.

Copyright © 2012. All Rights Reserved.