Aktuellt

19 mars 2015 - den helige Josef. Högtid. Vårfrukyrkan kl.18.30, Mariakyrkan kl.18.00.

19-22 mars 2015 - Reträtt före påsk på Heliga Hjärtas kloster i Omberg. Ledare: p. Peter Zacharewicz OFMConv.

21-22 mars 2015 - Barnläger med tema Noas ark för alla barn i Vår Frus församling. Börjar kl.13.30 på lördag och slutar på söndag efter högmässa.

25 mars 2015 - Herrens Bebådelse-Marie Bebådelse. Mariakyrkan kl.18.00. Vårfrukyrkan kl.18.30 - tisdagskväll.

29 mars - Palmsöndagen. Fastesparbössorna samlas in i kollekten. Ordinarie mässordning.

30 mars – 1 april - Korsvägsandakt och tillfälle till bikt – Täby kl.18.00.

2 april - Skärtorsdagen - Högmässa till minne av Jesu sista måltid, fottvagning och tillbedjan.
Djursholm – kl.18.30, Täby – kl.19.00, Åkersberga – kl.19.00.

3 april - Långfredagen - Herrens lidande och död. Faste- och abstinensdag.
kl. 11.00 Korsvägsandakt för barnen i Täby.
kl. 15.00 Liturgin i Täby, Åkersberga, Djursholm.

4 april – Påskvakan. Täby, Åkersberga kl. 21.00, Djursholm kl.22.00
Välsignelse av påskljuset, exultet, läsningar ur GT och NT;
Efter liturgin är alla välkomna till en stunds samvaro.
Matvälsignelse på polska, tillfälle till enskild bikt - Åkersberga kl. 11.00,
Täby kl. 16.00.

5 april - Påskdagen - Jesu Kristi uppståndelse. Ordinarie mässordning.

6 april - Annandag påsk. Ordinarie mässordning.

19 april - Årsmöte efter högmässa kl.10.00. Alla församlingsmedlemmar är välkomna.
Dagordning:  verksamhetsberättelse, ekonomi/pastoralrådets bokslut, beslut om ansvarsfrihet,
samtal om församlingens verksamhet och eventuella enskilda församlingsmedlemmars förslag.
Obs! Motioner ska lämnas in senast den 12 april 2015.

 

Dagens helgon

Söndag 26 april 2015
Dagens helgon:
Marcellinus, påve. Cletus, påve och martyr.

Copyright © 2012. All Rights Reserved.