Aktuellt

VAL TILL EKONOMI - OCH  PASTORALRÅD
söndagen 8 mars 2015

Detta gäller valet:
-    Valkandidater ska föreslås skriftligt med underskrift och godkännande av den som har föreslagits.
-    Det behövs minst 12 -15 förslag.
-    18 januari 2015 är sista dagen att föreslå kandidater.
-    Valkandidaterna ska presentera sig 8 februari vid slutet av mässan i Täby. 1 februari sker samma presentation i Åkersberga. 
-    Förhandsröstning börjar från 24 februari 2015.
-    Brevröstning är också möjlig. I båda fall ska igenklistrat kuvert med inlagd valsedel läggas i ett ytterkuvert där röstandes namn, personnummer och adress skrivs.
-    Det nyvalda rådet tillträder i och med årsmötet.

5 februari 2015 kl. 19.00 - sammanträder EKONOMI OCH PASTORALRÅD.

7 februari 2015 kl. 11.00 - Mässa i Täby med utdelning av de sjukas sakrament för de gamla och sjuka.
Efter mässan är alla välkomna till en liten samvaro i församlingssalen.

8 februari firar vi Mariakyrkans konsekrationsdag med högmässa och festlig kyrklunch/knytkalas.

8 februari kl.11.30-13.00 i Vårfrukyrkan - Föreläsning med möjlighet till diskussion: Katolik och feminist - går det ihop? Föreläsare: Hedvig Larsson teol.dr Ersta Sköndal Högskola.

18 februari 2015 – Askonsdagen. Vårfrukyrkan kl.18.30, Mariakyrkan kl.18.00.

19-22 mars 2015 - Reträtt före påsk på Heliga Hjärtas kloster i Omberg. Ledare: Mariasystrarar.

21-22 mars 2015 - Barnläger för alla barn i Vår Frus kyrka.

 

Dagens helgon

Torsdag 29 januari 2015
Dagens helgon:
Valerius, biskop.

Copyright © 2012. All Rights Reserved.