Aktuellt

VAL TILL EKONOMI - OCH  PASTORALRÅD
söndagen 8 mars 2015

Detta gäller valet:
-    Valkandidater ska föreslås skriftligt med underskrift och godkännande av den som har föreslagits.
-    Det behövs minst 12 -15 förslag.
-    18 januari 2015 är sista dagen att föreslå kandidater.
-    Valkandidaterna ska presentera sig 8 februari vid slutet av mässan i Täby. 1 februari sker samma presentation i Åkersberga. 
-    Förhandsröstning börjar från 24 februari 2015.
-    Brevröstning är också möjlig. I båda fall ska igenklistrat kuvert med inlagd valsedel läggas i ett ytterkuvert där röstandes namn, personnummer och adress skrivs.
-    Det nyvalda rådet tillträder i och med årsmötet.

5 februari 2015 kl. 19.00 - sammanträder EKONOMI OCH PASTORALRÅD.

7 februari 2015 kl. 11.00 - Mässa i Täby med utdelning av de sjukas sakrament för de gamla och sjuka.
Efter mässan är alla välkomna till en liten samvaro i församlingssalen.

8 februari firar vi Mariakyrkans konsekrationsdag med högmässa och festlig kyrklunch/knytkalas.

8 februari kl.11.30-13.00 i Vårfrukyrkan - Föreläsning med möjlighet till diskussion: Katolik och feminist - går det ihop? Föreläsare: Hedvig Larsson teol.dr Ersta Sköndal Högskola.

18 februari 2015 – Askonsdagen. Vårfrukyrkan kl.18.30, Mariakyrkan kl.18.00.

22 februari 2015 - Föräldragruppen gästar s. Beata, Birgittasystern från Djursholm och s. Birgitta från Åkersberga, Reparatrixsyster. De kommer att tala om det gudsvigda livet, ordenslivet som är så oerhört viktigt för Kyrkan att vår helige Fader påven Fransiskus vill att hela Kyrkan skall ägna ett år att studera detta ämne, ta till sig det och se vad det kan betyda för alla i Kyrkan. Välkommen.

19 mars 2015 - den helige Josef. Högtid. Vårfrukyrkan kl.18.30, Mariakyrkan kl.18.00.

19-22 mars 2015 - Reträtt före påsk på Heliga Hjärtas kloster i Omberg. Ledare: p. Peter Zacharewicz OFMConv.

21-22 mars 2015 - Barnläger för alla barn i Vår Frus kyrka.

 

Dagens helgon

Torsdag 5 mars 2015
Dagens helgon:
Teofil, biskop.

Copyright © 2012. All Rights Reserved.